Houtwalhalla

Brengt natuur dichterbij

Houtwal

Algemeen

De houtwal komt overeen met een bosrand, waarbij sprake is van een overgang van lage naar hoge begroeiing en van veel zonlicht licht naar schaduw. In een bosrand komt de hoogste biodiversiteit voor. Om deze reden heeft een houtwal potentie.                                                                                                                                          De doelstelling is om een eetbare houtwal te krijgen met een hoge natuurwaarde, waar het zowel voor mens als dier genieten is.                                                                                                                                                Over de hele houtwal komen zwarte elzen voor, die instaat zijn om stikstof uit de lucht te halen. Ze hebben knolletjes bij de wortels waar bacteriën zitten die stikstof uit de lucht halen. Ze zijn dan ook een groenbemester en worden om die reden niet gekapt.                                                                                                                    Aan de noordzijde van de houtwal ligt een voet-/fietspad. Hier langs willen we zoveel mogelijk takkenril maken. Dit voorkomt dat honden de houtwal op komen en geeft privacy. Daarnaast fungeert de takkenril als windkering tegen de koude noordenwind waardoor er een aangenaam micro-klimaat ontstaat. De takkenril geeft klimmers als hop en kiwi de kans er tegen aan te groeien. En last but not least, biedt de takkenril schuilgelegenheid voor vogels, egels, en insecten. Ook bieden ze nestgelegenheid aan vogels.    

Aan de zuidzijde van de houtwal staan verspreid diverse knotwilgen, waarvan sommige meer dan 30 jaar oud. Vroeger werden de takken bij het knotten van de wilgen gebruikt voor verschillende doeleinden (geriefhout genoemd). We willen de knotwilgen in stand houden en de takken net als vroeger weer functioneel maken. Takken van 1 jaar oud zijn wilgentenen, deze zijn heel buigzaam. Takken van 3 jaar oud kunnen als palen voor een omheining toegepast worden. De knotwilgen langs het voedselbos deel worden elk jaar geknot en de wilgentenen worden aangewend om de takkenril op peil te houden. De takkenril zakt elk jaar een beetje in en moet dus aangevuld worden om hem in stand te houden.           

De houtwal hebben we ingedeeld in de volgende drie gedeelten:                                                                                1. Voedselbos deel  --> intensief gebruik, geen houtkap                                                                                      2. Shiitake kwekerij  --> intensief gebruik, geen houtkap                                                                                      3. Multifunctioneel deel --> extensief gebruik, wel houtkap

Hierna wordt ingegaan op de verschillende gedeelten.

Voedselbos deel

Het eerste gedeelte van de houtwal hebben we zelf kunnen inplanten, doordat dit gedeelte geheel kaal was. We hebben de kans aangegrepen door er een voedselbos aan te planten. Daarbij is de gelaagdheid in hoogte van gewassen van belang. De lage begroeiing aan de zuidzijde en hoge begroeiing aan de noordzijde om zo de bomen, struiken en planten optimaal van het zonlicht te laten profiteren. We hebben walnoot, tamme kastanje, zwarte bes, aalbes, appel, peer, frambozen, bramen, pruimen, kersen, honingbes, appelbes, vlier aangeplant. Allemaal vrucht- en nootdragende gewassen.  Behalve bomen en struiken hebben we ook een knolgewas, namelijk aardpeer, aangebracht. En de klimmers in de vorm van druif, hop en kiwi doen ook mee.                          We hebben munt en bosaardbei aangeplant die het goed doen op de houtwal.                                                        In dit gedeelte hebben we een heerlijke zit plek gemaakt.   

                      Met hop begroeide takkenril. 

Shiitake kwekerij

Na het eerste gedeelte komt er een gedeelte met populieren en jongere berken. Dit gedeelte blijkt uitstekende omstandigheden te bieden voor een Shiitake kwekerij. Langs de zuidzijde groeit jonge opslag van populier in combinatie met wilde braam. De lage begroeiing aan de zuidzijde houdt veel zonlicht en wind tegen, en levert schaduw op. Daarnaast leveren de prachtige hoge populieren midden op de houtwal ook schaduw op, zonder dat er sprake is van te dichte begroeiing. Aan de noordzijde zorgt een takkenril voor beschutting. Er zijn liggers aangebracht van Hazelaar stammen waar de geënte stammetjes tegenaan gezet worden.                                     Er is een puntstuk geslagen en een waterpomp aangebracht zodat de luchtvochtigheid in droge tijden op peil gehouden kan worden en er water is om de stammetjes in te dompelen.  

                     Shiitake kwekerij 

Multifunctioneel deel

Na het voedselbos deel en Shiitakekwekerij gedeelte komt het multifunctionele deel. Hier groeien vlier, zwarte bes, hazelaar, zwarte els, eik, gelderse roos, berk, es, populier, wilg, wilde appel, wilde kers en meidoorn. De hazelaar en vlier kwamen al voor op de houtwal toen wij deze kochten, en behalve hout producerende soorten, komen er dus ook eetbare gewassen voor. Het beheer van de hazelaar zal gericht zijn op snoeien van de oudere takken, waardoor er licht in de struik komt en er meer hazelnoten geproduceerd worden.       

Open plek gecreëerd waar we eetbare soorten als mispel, kweepeer, Japanse wijnbes en aardpeer laten groeien. Zo is er afwisselend sprake van gedeeltes traditionele houtwal en gedeeltes voedsel houtwal. 

In dit gedeelte hebben we een tweede zit plek gecreëerd, te gebruiken om te (wild)kamperen, te recreëren of energetische en spirituele behandelingen te geven.

Aangezien er in het voedselbos deel geen plek meer was voor aanplant van eetbare bomen en struiken, hebben we op dit gedeelte eikenbomen gekapt en zwarte bes struiken en vlier geplant en in mindere mate mispel, kweepeer, en nashipeer. Zo zijn er wat meer eetbare struiken en bomen op dit gedeelte komen.  

Dit gedeelte van de houtwal is het gedeelte waar in tegenstelling tot de andere gedeelten nog bomen gekapt worden, hoewel dit minimaal is. De bomen die gekapt worden leveren wat brandhout en geriefhout dat weer aangewend wordt op de houtwal. Het aantal bomen dat elk jaar gekapt wordt, zal op de vingers van een hand te tellen zijn, omdat we een zorgvuldig beheer toepassen dat er op gericht is de houtwal in stand te houden met een bosachtige uitstraling. Geen kale stukken derhalve, maar af en toe een boom kappen die bij andere bomen staat, zodat deze bomen weer licht en lucht krijgen om te groeien. De houtaanwas bedraagt in een gemiddeld bos 7,4 m3 per jaar per ha. Voor 4000 m2 is dit dus 3 m3 per jaar.                             

                 Deze oude knotwilg is het juweeltje onder de knotwilgen. Het lijkt wel een open hand.       


                              Er komt ook Wilde Appel voor op de houtwal. De takken bevatten doornen. De appels                                             smaken niet lekker. Deze soort komt heel weinig voor in Nederland.                                            

                                Takkenril wordt elk jaar aangevuld met vers wilgenhout van de knotwilgen.

                                 Begin 2018 zijn de grootste bomen omgezaagd om meer lucht en licht in de                                                         houtwal te brengen. Enkele bomen zijn blijven liggen en zijn goed voor de natuur.                                             

                                                Voedselbos juni 2017.                                                    

                                                          Rozenbottel in bloei.  

                                          De eerste opbrengst van het voedselbos.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                      Met dunnen houdt je de houtwal in stand. 

                                                 Nieuwe aanplant, in dit geval Tamme kastanje.

                

                                              Hop klimt langs de takken van de takkenril omhoog.          

                                      Mooie bloesem in het voorjaar.