Houtwalhalla

Brengt natuur dichterbij

Houtwal

Algemeen

De houtwal komt overeen met een bosrand, waarbij sprake is van een overgang van lage naar hoge begroeiing en van veel zonlicht licht naar schaduw. In een bosrand komt de hoogste biodiversiteit voor. Om deze reden heeft een houtwal potentie.                                                                                                                                          De doelstelling is om een eetbare houtwal te krijgen met een hoge natuurwaarde, waar het zowel voor mens als dier genieten is.                                                                                                                                                Over de hele houtwal komen zwarte elzen voor, die instaat zijn om stikstof uit de lucht te halen. Ze hebben knolletjes bij de wortels waar bacteriën zitten die stikstof uit de lucht halen. Ze zijn dan ook een groenbemester en worden om die reden niet gekapt.                                                                                                                    Aan de noordzijde van de houtwal ligt een voet-/fietspad. Hier langs willen we zoveel mogelijk takkenril maken. Dit voorkomt dat honden de houtwal op komen en geeft privacy. Daarnaast fungeert de takkenril als windkering tegen de koude noordenwind waardoor er een aangenaam micro-klimaat ontstaat. De takkenril geeft klimmers als hop en kiwi de kans er tegen aan te groeien. En last but not least, biedt de takkenril schuilgelegenheid voor vogels, egels, en insecten. Ook bieden ze nestgelegenheid aan vogels.    

Aan de zuidzijde van de houtwal staan verspreid diverse knotwilgen, waarvan sommige meer dan 30 jaar oud. Vroeger werden de takken bij het knotten van de wilgen gebruikt voor verschillende doeleinden (geriefhout genoemd). We willen de knotwilgen in stand houden en de takken net als vroeger weer functioneel maken. Takken van 1 jaar oud zijn wilgentenen, deze zijn heel buigzaam. Takken van 3 jaar oud kunnen als palen voor een omheining toegepast worden. De knotwilgen langs het voedselbos deel worden elk jaar geknot en de wilgentenen worden aangewend om de takkenril op peil te houden. De takkenril zakt elk jaar een beetje in en moet dus aangevuld worden om hem in stand te houden.           

De houtwal hebben we ingedeeld in de volgende drie gedeelten:                                                                            1. Voedselproductie -->  voedselbos                                                                                                                                                     --> shiitakekwekerij                                                                                                                                               --> permacultuur moestuin   

Kenmerkend: intensief gebruik waar geen houtkap plaatsvindt.

2. Gemengd deel --> voedselproducerende gewassen afgewisseld door traditionele soorten van de houtwal  

Kenmerkend: extensief gebruik waar incidenteel houtkap plaatsvindt.

3. Ontspanning deel -->  hoge belevingswaarde

Kenmerkend: intensief gebruik waar incidenteel houtkap plaatsvindt.

Hierna wordt ingegaan op de verschillende gedeelten.

Voedselproductie 

1. Voedselbos

Het eerste gedeelte van de houtwal hebben we zelf kunnen inplanten, doordat dit gedeelte geheel kaal was. We hebben de kans aangegrepen door er een voedselbos aan te planten. Daarbij is de gelaagdheid in hoogte van gewassen van belang. De lage begroeiing aan de zuidzijde en hoge begroeiing aan de noordzijde om zo de bomen, struiken en planten optimaal van het zonlicht te laten profiteren. We hebben walnoot, tamme kastanje, zwarte bes, aalbes, appel, peer, frambozen, bramen, pruimen, kersen, honingbes, appelbes, vlier aangeplant. Allemaal vrucht- en nootdragende gewassen.  Behalve bomen en struiken hebben we ook een knolgewas, namelijk aardpeer, aangebracht. En de klimmers in de vorm van druif, hop en kiwi doen ook mee.                          We hebben munt en bosaardbei aangeplant die het goed doen op de houtwal.                                                        In dit gedeelte hebben we een heerlijke zit plek gemaakt.   

                      Met hop begroeide takkenril. 

2. Shiitake kwekerij

Na het eerste gedeelte komt er een gedeelte met populieren en jongere berken. Dit gedeelte blijkt uitstekende omstandigheden te bieden voor een Shiitake kwekerij. Langs de zuidzijde groeit jonge opslag van populier in combinatie met wilde braam. De lage begroeiing aan de zuidzijde houdt veel zonlicht en wind tegen, en levert schaduw op. Daarnaast leveren de prachtige hoge populieren midden op de houtwal ook schaduw op, zonder dat er sprake is van te dichte begroeiing. Aan de noordzijde zorgt een takkenril voor beschutting. Er zijn liggers aangebracht van Hazelaar stammen waar de geënte stammetjes tegenaan gezet worden.                                     Er is een puntstuk geslagen en een waterpomp aangebracht zodat de luchtvochtigheid in droge tijden op peil gehouden kan worden en er water is om de stammetjes in te dompelen.  

                     Shiitake kwekerij 

3. Permacultuur moestuin

Dit is een mooi open plek die van buitenaf niet als zodanig herkenbaar is, aangezien deze ingesloten ligt tussen een zwarte elzenhaag en een takkenril. Voor een moestuin wordt uitgegaan van minimaal 6 zonuren per dag en dat is haalbaar op deze plek. De moestuin staat niet op zichzelf maar heeft een relatie met de rest van de houtwal. Zo wordt water gegeven afkomstig uit de bakken waar de shiitake stammetjes gedompeld worden. De shiitake stammetjes die na ca. 4 jaar "op" zijn worden verpulverd over de moestuin uitgespreid als mulch. Hout voor de randen van de vakken in de moestuin is afkomstig van het overige deel van de houtwal. Blad van de bomen van de houtwal wordt gebruikt als mulchmateriaal. Alles is gericht op gebruik van eigen geproduceerd hout en kringlopen.   

Gemengd deel

Na het voedselbos deel en Shiitakekwekerij gedeelte komt het gemengd deel. Hier groeien vlier, zwarte bes, hazelaar, zwarte els, eik, gelderse roos, berk, es, populier, wilg, wilde appel, wilde kers en meidoorn. De hazelaar en vlier kwamen al voor op de houtwal toen wij deze kochten. We hebben extra vlier aangeplant. Daarnaast hebben we zwarte bes, japanse wijnbes, aardpeer, mispel, nashipeer, kweepeer aangeplant.                                Hierdoor is een mooie afwisseling ontstaan van voedselproducerende gewassen en traditionele bomen en struiken op de houtwal.      

Het aantal bomen dat elk jaar gekapt wordt, zal op de vingers van een hand te tellen zijn, omdat we een zorgvuldig beheer toepassen dat er op gericht is de houtwal in stand te houden met een bosachtige uitstraling. Geen kale stukken derhalve, maar af en toe een boom kappen die bij andere bomen staat, zodat deze bomen weer licht en lucht krijgen om te groeien. De houtaanwas bedraagt in een gemiddeld bos 7,4 m3 per jaar per ha. Voor 4000 m2 is dit dus 3 m3 per jaar.                                                                                                                  De hazelaar is leverancier van zowel voedsel (hazelnoten), als geriefhout. Door de oudere dikke takken weg te snoeien, komt er licht in de struik waardoor er meer hazelnoten geproduceerd worden.       


Ontspanning deel

In dit gedeelte hebben we bij de caravan een tweede zit plek gecreëerd, te gebruiken om te (wild)kamperen, te recreëren of energetische en spirituele behandelingen te geven. Een takkenril zorgt voor beschutting en zorgt ervoor dat de caravan niet in het zicht staat. 

Het accent ligt hier op beleving. Daarom is hier een wilde bloementuin aangelegd en zijn wat kruiden aangeplant om nog meer insecten aan te trekken, wat de beleving vergroot. Daarnaast staan hier bomen waar hangmatten aan bevestigd kunnen worden. Het moge duidelijk zijn dat die niet gekapt worden. Enkele prachtige knotwilgen zorgen voor landschappelijke kwaliteit. De wilde appel zorgt ook voor beleving door zijn bloesem en kleine appeltjes.                     

                 Deze oude knotwilg is het juweeltje onder de knotwilgen. Het lijkt wel een open hand.       


                              Er komt ook Wilde Appel voor op de houtwal. De takken bevatten doornen. De appels                                             smaken niet lekker. Deze soort komt heel weinig voor in Nederland.                                            

                                Takkenril wordt elk jaar aangevuld met vers wilgenhout van de knotwilgen.

                                 Begin 2018 zijn de grootste bomen omgezaagd om meer lucht en licht in de                                                         houtwal te brengen. Enkele bomen zijn blijven liggen en zijn goed voor de natuur.                                             

                                                Voedselbos juni 2017.                                                    

                                                          Rozenbottel in bloei.  

                                          De eerste opbrengst van het voedselbos.                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                      Met dunnen houdt je de houtwal in stand. 

                                                 Nieuwe aanplant, in dit geval Tamme kastanje.

                

                                              Hop klimt langs de takken van de takkenril omhoog.          

                                      Mooie bloesem in het voorjaar.