Houtwalhalla

Brengt natuur dichterbij

Beheer volgens permacultuur principe

De houtwal wordt beheerd volgens het permacultuur principe. Dat wil zeggen, we werken met de natuur mee en niet tegen de natuur in. Er is sprake van een grote diversiteit aan bomen, struiken en planten waarbij er ook voedsel geproduceerd wordt in de vorm van fruit, noten en kruiden. Door deze polycultuur ontstaat een natuurlijk ecosysteem met een grote veerkracht, beter bestand tegen droogte en plagen. Insecten en ziekten zijn symptomen van een zwak gewas, niet de oorzaak  

Een gedeelte is ingezaaid met wilde bloemen waar veel insecten op af komen, die de vruchtbomen bestuiven en natuurlijke vijanden van plaagdieren aantrekken. 

Chemische bestrijdingsmiddelen en meststoffen worden niet gebruikt. Door de inrichting van de houtwal zijn er voor elke plaag voldoende natuurlijke vijanden. Veel planten zijn van belang voor vlinders, bijen, zweefvliegen en andere dieren die nodig zijn voor een natuurlijk ecosysteem. Stengels die in de winter blijven staan vormen holle buizen voor overwinterende insecten. Er wordt daarom niet meer gemaaid dan nodig is, dat wil zeggen alleen de paden.                                                                                                                                                                  Over de gehele houtwal komen wilde planten voor die eetbaar en zeer gezond zijn.   

Voedingstoffen worden door de bodem zelf geproduceerd door het verteren van organisch materiaal zoals bladeren en planten die afsterven in de winter. Organisch materiaal in de bodem zorgt voor het vasthouden van vocht en is belangrijk om verdroging te voorkomen. Jonge aanplant is kwetsbaarder voor droogte vanwege het ontbreken van een flink wortelgestel. Daarom geven we alleen de jonge aanplant water in droge tijden en mulchen we met hooi zodat de bodem minder snel uitdroogt.   

We bewerken de bodem niet, wat bij meerjarige gewassen ook niet nodig is. Hierdoor kan een uitgebreid ondergronds schimmelnetwerk ontstaan. Schimmelnetwerken gaan een samenwerking aan met wortels van vaste planten en bomen voor de uitwisseling van nutriënten en water. Planten en bomen komen zo gemakkelijker aan voeding en water. Bij het toepassen van bemesting bij permacultuur worden planten "lui" en daardoor geïsoleerd van het ondersteunende schimmelnetwerk. Er wordt dan ook geen dierlijke mest gegeven, omdat niet de planten gevoed hoeven te worden maar de bodem. Uiteindelijk zorgt dat voor een veel stabielere toegang tot voedingsstoffen voor planten, struiken en bomen die zelf heel goed kunnen sturen in een gezonde bodem (met schimmelnetwerk). Het kost wel enige tijd voordat het schimmelnetwerk zich opgebouwd heeft. In een bos is het schimmelnetwerk goed ontwikkeld en daarom hoeven de bomen in het bos niet bemest te worden om te groeien. 

Een goed ontwikkeld bodemleven is overigens in staat veel CO2 uit de lucht te halen, en helpt tegen het broeikaseffect. Een goede documentaire over dit onderwerp is "Kiss the Ground" uit 2020 op Netflix.   

Samenvattend kan gesteld worden dat permacultuur een ecologisch duurzaam beheer vormt met nauwelijks input en hoge output dat een economisch stabiel systeem oplevert.                       

 

                Veel variatie aan beplanting zorgt voor een duurzaam natuurlijk systeem.                       

                Uiteindelijk volgt de beloning met een rijke oogst appels en .............

                                 .................... veel pruimen

     Diverse beplantingslagen komen voor op de houtwal, waarbij de hop als klimmer er één van is.  

     De aardpeer is een knolgewas en vormt weer een andere beplantingslaag, en geeft mooie gele bloemen.