Houtwalhalla

Brengt natuur dichterbij

Welkom op onze website

Home

Houtwallen kenmerken het coulisse landschap in de Achterhoek. Helaas verdwijnen er veel houtwallen, omdat ze als kostenpost gezien worden.                                                                                                                           Het ontwerp van de Achterhoekvlag staat symbool voor het Achterhoekse coulisse landschap, een landschap van vaak kleine percelen (de driehoekjes) omzoomd door houtwallen en heggen (de groene lijnen). Houtwallen hebben dan ook een link met de Achterhoekvlag, en deze verdient dan ook een plek op de houtwal. 

                    De Achterhoekvlag op de houtwal. 

Wij denken dat een houtwal meer overlevingskans heeft als een houtwal nieuwe functies krijgt. Hij wordt als het ware opgewaardeerd.  

Deze website geeft een inkijk in de mogelijkheid om houtwallen voor verschillende doeleinden te gebruiken en laat nieuwe functies zien die wij toepassen. Daarbij laten we zien dat een houtwal niet alleen een kostenpost hoeft te zijn maar ook een inkomstenbron kan zijn. Daarnaast kan de houtwal ook een recreatieve waarde hebben, mits deze toegankelijk is.                                                                                                                          Aanvullend op de functies die wij de houtwal gegeven hebben, zouden nog de volgende functies geschikt kunnen zijn op een houtwal: meditatie, beeldentuin, buitenatelier, blote voetenpad. Ook voor een tiny-house op de houtwal zien wij goede mogelijkheden maar dat moet dan wel qua bestemmingsplan toegestaan zijn.      

De houtwal wordt beheerd volgens het permacultuurprincipe, waarover meer in het hoofdstuk "beheer volgens permacultuurprincipe". Op deze wijze ontstaat een heel veerkrachtig systeem welke de gevolgen van klimaatverandering beter kan doorstaan. Bijvoorbeeld tijden van droogte en hitte kunnen beter overleefd worden. Een houtwal legt ook nog eens kooldioxide vast en helpt bij de aanpak van het broeikaseffect.   

Het eerste deel van de houtwal bestaat uit 3 afzonderlijke gedeelten welke voor voedselproductie zorgen. Deze 3 afzonderlijke gedeelten bestaan uit respectievelijk voedselbos met vruchtdragende bomen en struiken en notenbomen, Shiitake kwekerij (zie hoofdstuk "shiitake kwekerij") en theekruidenplantage (zie hoofdstuk "theekruidenplantage") . Het overige deel bestaat uit diverse boom- en struiksoorten die van oorsprong al aanwezig waren op de houtwal waarbij enkele vruchtdragende bomen en struiken toegevoegd zijn.                        Palen, aanbindstokken, en liggers die gebruikt worden, komen van bomen en struiken die op de houtwal staan en dus niet van de bouwmarkt. 

               Als aanbindstok gebruiken we mooi recht, dun en stevig hout van de Vlier. 

De houtwal blijkt een geweldige plek te zijn om "uit je hoofd" en tot jezelf te komen. De houtwal is een heerlijke plek om te vertoeven, te ontspannen en contact met de natuur te maken. Contact met de natuur om je heen maar ook contact maken met je eigen natuur.      

Om u een idee te geven wat er te doen is op de houtwal door de seizoenen heen, is een logboek opgenomen.

HOUTWALHALLA BRENGT NATUUR DICHTERBIJ. ER VALT NOG ZOVEEL TE GENIETEN!